Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Innowacja dziennik zdarzeń

JA uczeń z autyzmem - zapis wydarzeń dnia codziennego

Cele innowacji:

  • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
  • wspieranie świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły i środowiska pozaszkolnego
  • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i budowanie tożsamości

Opis:

Wychowawcy klas oraz logopedzi prowadzą dzienniki wydarzeń. O zapisie decyduje ranga wydarzenia, okoliczności, czasem są to z pozoru mało znaczące chwile z życia codziennego. Poziom zapisu zależy od etapu językowego, na jakim jest dziecko. Do dziennika wklejane są zdjęcia, schematyczne rysunki, drobne pamiątki, bilety wstępu. Każdy uczeń ma swój zeszyt, w którym te zebrane pamiątki są kolekcjonowane. Każde wydarzenie jest opisane w systemie komunikacji, którym posługuje się uczeń, tzn. opis słowny i AAC. Uzupełniania zeszytu dokonują uczniowie ze wsparciem nauczyciela i logopedów. Nauczyciele i logopedzi korzystają z dzienników wydarzeń, inicjując rozmowy, podtrzymując dialog, zachęcając rodziny do korzystania z ww. indywidualnego narzędzia do komunikacji. Spotkania międzyklasowe są też okazją do korzystania z dzienników wydarzeń.

 

Grupa objęta innowacją; klasy z wychowawcami: K. Michałek, J. Maciak-Drabikowska

Termin realizacji: wrzesień 2019 – czerwiec 2022

Prowadzący innowację: to wychowawcy  K. Michałek i J. Maciak-Drabikowska oraz logopedzi: A. Małyszek, K. Strzelecki, M. Olmińska.