Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Innowacja muzykoterapia

­Zajęcia muzykoterapii grupowej jako forma treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem.

Innowacja programowa opracowana i wdrożona do realizacji przez nauczyciela rewalidanta SP nr 6 – Gabrielę Waliczek

Innowacja kierowana jest do uczniów klas I – IV uczestniczących w zajęciach muzykoterapii grupowej.

Czas trwania innowacji: 01 października 2019 – 13 czerwca 2021

Z powodu pandemii wirusa Sars – Cov – 2 innowacja została przedłużona do 17 czerwca 2022 roku.

Cel innowacji:

Uzyskanie przez uczniów kompetencji pozwalających im na uczestniczenie w interakcjach społecznych w parach oraz w grupie.

Opis innowacji

 1. W trakcie zajęć muzykoterapii grupowej powstają sytuacje pozwalające na naturalny rozwój umiejętności społecznych.
 2. Wybrane umiejętności z obszaru funkcjonowania społecznego nabywane w trakcie zajęć:
 • poczucie przynależności do grupy
 • znoszenie napięcia związanego z obecnością, dotykiem innych osób
 • rozumienie zasad panujacych w trakcie wspólnej zabawy
 • witanie się z utrzymaniem kontaktu wzrokowego, prawidłowego dystansu oraz postawy ciała
 • zgłaszanie się
 • podejmowanie współpracy w parach
 • działanie na zasadzie wzajemności
 1. Istotną rolę w procesie terapii odgrywają instrumenty perkusyjne, które poprzez swoją atrakcyjność (brzmienie, kształt, faktura, sposób wydobywania dźwięku), stanowią cenne narzędzie w procesie nabywania przez dzieci umiejętności społecznych i komunikacyjnych, motywując je do podejmowania działań.
 2. Oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach innowacji objętych zostało 29 uczniów szkoły podstawowej z klas I – IV
 3. Zajęcia odbywają się w czteroosobowych grupach. Dzieciom towarzyszą:

osoba prowadząca oraz pomoc nauczyciela

Spodziewane efekty podejmowanych działań:

Uczniowie opanują konkretne umiejetności z obszaru funkcjonowania społecznego

oraz komunikowania się, stanowiących podstawę do uczestniczenia w interakcjach społecznych.