Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Rekrutacja

do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6

 

Zapisy uczniów do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 odbywają się w trakcie całego roku szkolnego bezpośrednio w placówce.

 

Przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

  • Autyzmem
  • Autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

 

Zapraszamy rodziców/opiekunów na spotkanie i rozmowę z dyrektorem szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Do szkoły przyjmowani są uczniowie z całej Warszawy.

W szkolnictwie specjalnym nie ma rejonizacji.

 

Szanowni Państwo. Drodzy Rodzice.

Przedstawiamy Państwu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Warszawie – zespół entuzjastów edukacji odpowiadających na szczególne potrzeby dzieci i młodzieży z autyzmem. Stojąc na styku świata dzieci i młodzieży  z autyzmem i świata osób neurotypowych budujemy płaszczyznę do autentycznej integracji, skutecznego komunikowania się, funkcjonalnych zachowań i dobrych relacji.

Można z powodzeniem nazywać nas Projektantami Rozwoju czy Trenerami Samodzielności, ponieważ umożliwiamy naszym wyjątkowym podopiecznym aktywne, ciekawe i bezpieczne uczenie się i eksplorowanie świata. Filarami naszej pracy jest postępowanie edukacyjno-terapeutyczne oparte na rzetelnej wiedzy, podmiotowym podejściu do dzieci i innowacyjności.

Starannie zaplanowana i ewaluowana praca nauczycieli połączona ze współpracą z rodzicami jest naszym kluczem do skuteczności, a obserwujemy ją codziennie w:

  • szczerych reakcjach dzieci,
  • postępach dzieci w zakresie posiadanych wiadomości i przejawianych umiejętności,
  • doświadczanej przez dzieci satysfakcji i radości.

Nasze sukcesy, a przede wszystkim sukcesy naszych przedszkolaków i uczniów mają różne oblicza – poznajcie nas!

Poniżej zamieszczamy prezentację, która pozwoli Państwu poznać nasze cele, metody pracy oraz bazę lokalową.

Serdecznie zapraszamy!

  Prezentacja jest dostępna  [TUTAJ]

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Inne dokumenty (np. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) są dostępne do pobrania w panelu Przedszkole, zakładka Rekrutacja.

 

Małe dzieci z diagnozą autyzmu lub z cechami autyzmu przyjmujemy od 1-go roku życia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem.

Do przyjęcia dziecka niezbędne jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.