Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Oferta świetlicy

Świetlica szkolna jest bardzo istotną, integralną częścią Naszej Szkoły.

Jej podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom, którzy czekają na lekcje lub na odebranie przez rodziców lub przewóz. Nasi wychowawcy dbają o organizację czasu spędzonego w świetlicy. Często jest to kilka godzin, które staramy się efektywnie wykorzystać, inspirując i ucząc uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego, ale także do rozwijania zainteresowań oraz zawierania przyjaźni i integrowania się z kolegami z innych klas.

W Naszej świetlicy są stworzone warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy oraz do rozwijania zainteresowań uczniów. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 16:30.

Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru zajęć i aktywności proponowanych w świetlicy. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie z autyzmem mają czas na dowolne zabawy zgodne z zainteresowaniami.

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów Naszej Szkoły odbywają się w małych grupach i w przyjaznym, miłym otoczeniu.                                                                                                                                                      

Zajęcia prowadzone są według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej i na podstawie programu wychowawczego szkoły.

Poniżej przedstawiamy ofertę Naszej pracy w świetlicy szkolnej:

 

 1. Realizujemy zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej z uczniami:
 • Gry i zabawy stolikowe
 • Spontaniczne i kierowane zabawy
 • Zajęcia plastyczno-techniczne
 • Zajęcia czytelnicze
 • Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej, szkolnym placu zabaw
 • Zajęcia z elementami matematyki
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne w kuchni dydaktycznej (od kl.II do kl.VII )
 • zajęcia ruchowe z elementami muzyki
 • Zajęcia relaksacyjne z elementami masażu
 • zajęcia audiowizualne
 • zajęcia porządkowe

 

 1. Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, szkolnych i ogólnopolskich
 2. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania
 3. Uczniowie kształtują nawyki kulturalne i higieniczne
 4. Uczniowie kształtują postawy patriotyczne
 5. Uczniowie kształtują postawy bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią
 6. Wychowawcy świetlicy dbają o rozwój uczniów w zakresie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej za pomocą symboli PCS, gestów Makatona
 7. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w małych grupach, w różnych salach dostosowanych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach