Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Muzykoterapia

Obszar oddziaływania muzykoterapii obejmuje zarówno rozwój funkcji poznawczych, społecznych, jak i szeroko rozumianej modyfikacji zachowań dzieci biorących udział w terapii. Dla każdego ucznia opracowano indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający jego wiek oraz możliwości psychoruchowe.
Od września 2008 r. zajęciami muzykoterapii zostały objęte także dzieci uczęszczające do przedszkola w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem.

Zajęcia muzykoterapii prowadzone w ZSP nr 10 odbywają się w dwóch formach:

 1. Muzykoterapia indywidualna (w zajęciach uczestniczy dziecko wraz z muzykoterapeutą),
 2. Muzykoterapia grupowa (dzieci pracują w kilkuosobowych grupach; uczestnikom zajęć towarzyszą osoby dorosłe -  muzykoterapeuta oraz pomoc nauczyciela).

W trakcie zajęć muzykoterapii realizowane są następujące cele:

 1. Kształcenie umiejętności prospołecznych.
  • utrzymywanie kontaktu wzrokowego, prawidłowego dystansu

oraz postawy ciała,

 • witanie się, czekanie na swoją kolej,
 • zgłaszanie się,
 • podejmowanie współpracy w parach oraz w grupie podczas realizacji zabaw oraz ćwiczeń muzyczno – ruchowych,
 • respektowanie zasad panujących w trakcie zajęć,
 • kształcenie umiejętności wspólnej zabawy.
 1. Diagnozowanie potrzeb oraz aktualnego stanu psychofizycznego dziecka.
 2. Nawiązanie kontaktu z uczniem poprzez zabawy z wykorzystywaniem instrumentów muzycznych.
 3. Odreagowanie napięć poprzez improwizowaną grę na instrumentach perkusyjnych.
 4. Modelowanie nastroju dziecka z pomocą indywidualnie opracowanego programu muzycznego.
 5. Korygowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.
 6. Nabywanie umiejętności wyciszania się i odpoczywania przy muzyce.